Komende  EVENTS ????? ( COVID 19 )

Alkmaar - Hielander Whiskyfestival

12 & 13 Februari  www.hielanderwhiskyfestival.nl


Groningen - Whiskyfestival Noord

26,27 & 28 Maart      www.wfnn.nl


Leiden - Whisky in Leiden 

17 April   www.whiskysite.nl


Wageningen- Woudenberg Whiskyevent

24 April   www.woudenbergdranken.nl


Zie ook : www.onlinetasting.nl